Spring til indhold

Historie

I 2010 blev planerne for udviklingen af Hou By og Lystbådehavn præsenteret i Hou Borgerplan. Havnen havde mange foreninger som dengang ikke havde formaliseret samarbejde. Man ønskede med den nye plan at samle foreninger under én paraplyforening for at fremme samarbejde mellem foreningerne og lette foreningernes kontakt til myndighederne. Flere modeller blev afprøvet, men i 2013 blev Hou Søsportscenter dannet i sin nuværende form. Bestyrelsen i Søsportscenteret består af repræsenterer fra alle foreninger i Hou Lystbådehavn, dvs. Hou Havn, Hou Bådelaug, Hou Jollelaug, Hou Kajakklub og Hous Vilde Vikinger. Hver forening udvælger to repræsentanter, ét bestyrelsesmedlem og én suppleant, som repræsenterer foreningen i Søsportscenteret.