Spring til indhold

Foreninger

Hou Havn

Fiskeriet fra Hou Strand tog til i begyndelsen af 1900-tallet. Det var besværligt arbejde, fordi man skulle fragte fangsten indover stranden og man ønskede derfor en fiskerihavn. Fiskerne skulle dog vente helt til 1948, hvor havnens første mole og bro blev anlagt af Houboerne med Rutebilejer Svend Andersen i spidsen. Lystbådhavnen som man kender den i dag blev anlagt i 1977. 

Klik her for at se havnens hjemmeside

Hou Bådelaug

Bådelauget er en forening for bådejere med hjemhavn i Hou. Formålet med foreningen er at fremme interessen for at færdes sikkert på havet, at udbrede kendskab til sejlsport, udvikle og træne sejlere, arrangerer kapsejlads samt at sikre medlemmerne bedst mulige vilkår for udovelse af sejlsport og lystsejlads. Dette opnås bl.a. ved at støtte initiativer til undervisning af ungdommen.

Klik her for at se bådelaugets hjemmeside

Hou Jollelaug

Jollelauget er en forening for jolleejere, fritidsfiskere og interresserede i havnen. Formålet med forening er at fremme forholdene bedst muligt for medlemmernes fartøjerpå land og i vand, samt at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger på havnen. Foreningen er åben for alle med bådplads i havnen og interesserede.

Klik her for at se jollelaugets hjemmeside

Hou Kajakklub

Kajakklubben er en forening for kajakroere. Formålet med foreningen er at fremme forholdene for klubbens medlemmere. Klubben værdsætter ansvarighed og sikkerhed, hvorfor klubben bl.a. sætter krav til medlemmerne om at de arbejder mod at blive friroet/certificeret EPP-roer. 

Klik her for at se kajakklubbens hjemmeside

Hous Vilde Vikinger

Vilde Vikinger er for havnens vinterbadere. Formålet med foreningen er bl.a. at sikre, at der er faciliteter til vinterbadning i havnen, at arrangere vinterbadning og fremme velvære for foreningens medlemmer i en hyggelig og positiv atmosfære. Vilde Vikinger lejer sig ind i Hou Bådelaugs klublokaler i vinterhalvåret.

Klik her for at se vikingernes facebookside